5-11.11.2023_sdh-jar._vyrocni_valna_hromada_sdh_jaroslavice
39 fotek

V sobotu 11.11.2023 od 18 hod. proběhla v prostorách hasičské zbrojnice výroční valná hromada našeho sboru. Schůzi zahájil a vedl Jan Kedroň. Přítomno bylo celkem 29 členů a 9 hostů.

Zprávu o činnosti a o hospodaření sboru v roce 2023 přednesla starostka Kateřina Zbranková. Zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl velitel Petr Čech, který předal diplomy účastníkům soutěže TFA v Želechovicích.

Diskuze se tradičně zúčastnili zástupci jednotlivých SDH. Po schválení plánu práce na rok 2024 a ukončení oficiální části následovala volná zábava, vylepšená řízkem s bramborovým salátem a sudem piva od Adama Kubáta, kterému jsme popřáli štěstí do manželství.

Zapsala: M. Čechová