foto-jiri-dlabac

Se smutkem v srdcích oznamujeme, že 20. září 2023 náhle zemřel Jiří Dlabač.

Jirka byl dlouholetým aktivním členem jaroslavických hasičů. Mnoho let zastával funkci starosty sboru. Pomáhat mu bylo vlastní, nejenom v oblasti dobrovolnictví, ale také v osobním nebo profesním životě.

Byl inovátorem a vždy se díval dopředu. Patřil mezi první, kteří přivedli do Česka technologii jádrového vrtání. V posledních letech se věnoval zavádění moderního způsobu renovace diamantových nástrojů. Dlouhých 30 let vrtání a stále ho to bavilo.

Měl rád sport. Často vzpomínal vodní pólo, fotbal, míčové hry, které jako kluci hrávali. Volný čas trávil aktivním způsobem, na lyžích, na kole. Měl nezapomenutelnou jiskru v očích a nezkazil žádnou zábavu. Vždy měl radost, když se všichni kolem dobře bavili.

Nadevše miloval svou rodinu. Byl jí oporou, pomocí, a její pevnou součástí. JD, Dědynek. Kéž v každém z nás zůstane kousek jeho radosti.

Společně vzpomínat budeme tam kde to měl rád, v jeho rodném kraji na Dubovině.

  • U hřbitova Jaroslavice, Zlín, ul. Dubovina
  • Sobota 14. října 2023, 12.12 hod.

Zapsal: V. Petrů