1-18.03.2023_sdh-jar._skoleni_prvni_pomoci_pro_sdh_zlin
6 fotek

V sobotu 18.3.2023 se šest členů našeho sboru zúčastnilo kurzu poskytnutí první pomoci na základně zdravotnické záchranné služby ve Zlíně. Školení bylo zaměřeno primárně na resuscitaci při zástavě srdeční aktivity a využití při ní Automatizovaného Externího Defibrilátoru – AED.

Kurz jsme započali teoretickou přípravou před samotným praktickým nácvikem. Bylo nám vysvětleno, jak se při resuscitaci chovat. Jak poskytnout správně první pomoc pacientovi a zároveň i ochránit sebe. Objasnili jsme si rozdíly mezi resuscitací dospělých osob, mladistvých a malých děti, např. příčiny srdeční zástavy, technika nepřímé komprese srdce. Důležitým krokem při záchraně je mimo jiné i včasné zavolání záchranné služby s udáním místa události, základních informací o pacientovy a aktuální situace na místě. Byla nám doporučena také aplikace ZÁCHRANKA, která je při aktivaci schopna zavolat o pomoc a udat polohu pro vyjíždějící záchranáře. Aplikace má další užitečné funkce, např. umístění AED na veřejných místech, vydávané výstrahy.

Po uvedení do problematiky první pomoci nadešla naše chvíle v podobě vyzkoušení si vše na „živo“ na figuríně. Dále jsme si mezi sebou zkoušeli fixaci krční páteře pomocí rukou a manipulaci s poraněným. Prakticky jsme nacvičovali, jak pohybovat se zraněným, posouzení jeho zdravotního stavu a zahájení záchrany. Cvičili jsme různé druhy situací, kdy jsme zahajovali resuscitaci bez pomůcek pouze s užitím vlastních rukou až k situacím nepřímé kompresi srdce s využitím AED a ambuvakem. Všichni jsme si zkusili, jak náročné můžou být „pouhé“ dvě minuty resuscitace a jak je důležitá komunikace a koordinace mezi sebou.

Závěrem nám byly představeny výjezdové vozy s jejich vnitřním vybavením a zázemí základny. Také jakým způsobem funguje výjezdový systém v rámci Zlínského kraje.
Během kurzu jsme si ujasnili, jak postupovat při záchraně, kdy je každá vteřina drahocenná a může rozhodovat. Proto musíme být připraveni a schopni pomoci.

Zapsal: M. Matějčný