V pátek 5.1.2024 proběhla první schůze výboru v roce 2024. Jako noví členové byli pozváni bratři Matějční, kteří jsou trvalou oporou našeho SDH.

Hlavním tématem bylo naplánování termínů všech akcí v roce 2024. Dále následovala rozsáhlá debata ohledně oslav 90.výročí založení SDH, které proběhnou 7.9.2024.

Schůze výboru byla ukončena malým posezením u příležitosti kulatých narozenin Nadi Ordeltové.

Zapsala: M. Čechová