43-6.6.2024_sdh-jar._oprava_hasicske_zbrojnice_a_stavba_skladu
43 fotek

Od podzimu roku 2023 se naše hasičská zbrojnice postupně opravovala a zvelebovala. Jako první na řadu přišlo stěhování dolního patra.

Bylo nutno několikrát přesunout nábytek dle potřeby a druhu práce. V první fázi se provedlo odvlhčení stěn. Ty nasmlouvaná firma oklepala na cihlu, sanovala a znovu omítla. Poté následovalo vymalování. Na nás byl úklid, olepení soklů, a kompletace veškerého vybavení při kterém proběhla i výměna záchodu.

Následovala likvidace původních vitrín, na kterých se podepsal zub času a především vlhkost. Odbornou firmou byly vyrobeny vitríny nové ve kterých našly své důstojné místo získané soutěžní trofeje pro památku a potěchu oka.

Na závěr této etapy byly v celé budově vyměněny veškeré okenní žaluzie.

Další fáze a důležitá akce, která se konala během jara, byla likvidace starého a následně instalace nového skladu za zbrojnicí. Akce, která měla ne jeden háček a zádrhel.

Po rozebrání staré boudy, která nám dlouhá léta sloužila, si už jen pamětníci vzpomněli na starý septik, který je ukrytý pod dlažbou. Postupem času se zásyp propadl a podemlel dlažbu. Tu bylo nutné rozebrat, zasypat propadlé části, zabetonovat, zpět položit zámkovou dlažbu a znovu osadit svah zatravňovacími tvárnicemi.

Po té už přišla na řadu velká nedělní brigáda. Původní myšlenka sejít se po obědě a během chvilky poskládat nový sklad, se zvrtla na celé odpoledne. Ale i tak jsme si to myslím všichni užili a nakonec se podařilo „veledílo“ dokončit.

Všem, kteří se podíleli na těchto akcích patří velké díky!

Zapsal: P. Čech