7-30.6.2024_sdh-jar._takticke-cviceni-jsdh-v-zelechovicich-nad-drevnici-2024
13 fotek

V neděli 30.6.2024 se naše zásahová jednotka zúčastnila taktického cvičení - dálkové dopravy vody. Cvičení proběhlo v Želechovicích nad Dřevnicí, kde se koná pravidelně již několik let.
Smyslem cvičení je vyzkoušet a natrénovat dálkovou dopravu vody v případě skutečného požáru, kde není v blízkosti vodní zdroj.

Ve 14. hod po vyhlášení poplachu se sjelo celkem 9 hasičských jednotek na předem určená stanoviště. Každá jednotka měla k dispozici motorové čerpadlo, která byla propojena mezi jednotlivými stanovišti hadicemi ,,B", díky tomu bylo vytvořeno vedení o délce asi 800 m. Poté bylo zahájeno čerpání vody a poslední jednotkou na konci vedení uhašen simulovaný požár.

Po úspěšném absolvování dopravy vody a následném uhašení požáru se sešly všechny zúčastněné jednotky v prostorech Střelnice, kde bylo celé cvičení vyhodnoceno velitelem zásahu a poté se jednotky rozjely zpět na své základny.

Cvičení se zúčastnili: Michal Matějčný, Michal Hlavička, Petr Čech a Lukáš Veselý.

Zapsal: L. Veselý