6-20.-21.05.2023_sdh-jar._letni_brigada_na_brezuvkach
15 fotek

Předposlední květnový víkend 20.-21.5.2023 se uskutečnila pravidelná brigáda v koňském táboře na Březůvkách. Letošní termín byl proti jiným rokům asi o měsíc dříve a bohužel se sešel současně s dalšími akcemi, což se podepsalo na počtu zúčastněných brigádníků. Sjelo se nás podstatně méně, než bylo na připravenou práci potřeba, ale i tak jsme se toho nezalekli.

V sobotu po ranním občerstvení jsme se rozdělili do skupin a rozešli se za prací. Jedna skupina dělala jako vždy ohrady, další zase pořádek v areálu a naše děvčata uklízela veškeré vnitřní prostory budov.

Po celodenním pracovním výkonu jsme se večer sešli všichni u táboráku, kde došlo samozřejmě na opékání špekáčků a diskutovalo se do pozdních nočních hodin.

V neděli po vydatné snídani se pokračovalo v rozdělané práci, a protože jí bylo hodně, bylo nutno pokračovat ještě i po obědě.
Po té došlo na zhodnocení brigády a postupně jsme se rozjeli domů.

Děkujeme Lence Hájkové a jejím pomocnicím za kvalitní a velmi chutnou stravu, kterou nám po celou dobu připravovaly.
Pro příští rok bude nutno, lépe naplánovat termín brigády, aby účast členů byla co nejlepší.

Zapsal: L. Veselý