19-13.4.2024_sdh-jar._jarni-sber-zelezneho-srotu
24 fotek

Sobota 13.4.2024 byla ve znamení velmi náročného dne, neboť se v jeho průběhu uskutečnilo hned několik akcí, a tou hlavní byl sběr železného šrotu.

Začátek byl tradičně v 9 hod. Bez dlouhého zdržování jsme se rozdělili do tří skupin a rozjeli se do určených rajónů. Jako vždy se sbíralo jak v Jaroslavicích, tak na pasekách, Pinduli a Kudlově. Díky pěknému počasí a dřívějšímu nástupu jara, nám lidé všude nachystali spoustu hromádek a hromad domácího kovového odpadu. Proto bylo hned v úvodu sběru jasné, že sbírání se asi trochu časově protáhne.

Za zbrojnicí jsme měli ještě rozdělanou konstrukci bývalé skladové boudy, kterou bylo taky potřeba naložit. Museli jsme proto zajet do Zlína pro ještě jeden prázdný kontejner, který se nám taky podařilo naložit až po okraj.

V garáži probíhalo již od dopoledních hodin třídění barevných kovů, kterých bylo více než jindy a chlapi měli co dělat, aby to vše stihli zpracovat.

Během sběru proběhl úklid zbrojnice, o který se postaraly naše členky. Umyly okna, opraly závěsy, vyhnaly všechny pavouky z koutů a v klubovně vyleštily všechny trofeje ze soutěží, aby se mohly uložit do nové vitríny. Samozřejmě se nám taky postaraly o přípravu občerstvení a následný úklid.

Tak jak se dalo předvídat hned na začátku, brigáda se protáhla až do pozdějších odpoledních hodin a tak bylo nutno odložit zahájení naplánované členské schůze, které mělo být v 18 hod.

Všem zúčastněným na této brigádě patří velké poděkování.

Celkem bylo sebráno 7 200 kg železného šrotu a 403.4 kg barevných kovů.

Zapsal: L. Ordelt