V sobotu 15.4.2023 od 18 hod. proběhla v prostorách hasičské zbrojnice jarní členská schůze našeho sboru, které se zúčastnilo 30 členů.

Schůzi zahájil a vedl Jan Kedroň. Minutou ticha jsme uctili památku manželů Lužových. Krátkou zprávu o činnosti sboru od výroční valné hromady přednesla starostka Kateřina Ordeltová.

Po ukončení oficiální části následovala volná zábava, vylepšená živou hudbou Jana Majkuse, která končila v pozdních nočních hodinách.

Zapsala: M. Čechová