7-25.03.2023_sdh-jar._cviceni_zasahove_jednotky
7 fotek

Akceschopnost zásahové jednotky je zajišťována teoretickými a praktickými cvičeními, proto se její členové v sobotu 25.3.2023 sešli na hasičské zbrojnici pro rozšíření znalostí v oblasti protipovodňových opatření. V případě zvýšené povodňové aktivity je jednotka schopna plnit úkoly snižující následky této aktivity. V konkrétních případech se jedná o odčerpávání vody ze zaplavených objektů, odstraňování naplavenin a obsluha stavidlových komor ústících do řeky Dřevnice. Právě obsluha komor byla náplní cvičení.

Vše začalo již na zbrojnici s otázkou, co vše je potřeba pro obsluhu komor. Jedná se hlavně o čerpadlo s příslušnými hadicemi, savicemi, armaturami a klíči pro přístup do komor. Zvláštní položkou je pak obyčejný kbelík pro zavodnění čerpadla. S potřebným materiálem jsme vyrazili dle plánku k obhlídce prvních komor v oblasti Bartošovy čtvrti. Ve čtvrti mají stavidlové komory různé režimy fungování. Komory lze uzavřít a tím chránit kanalizaci proti zvýšené hladině řeky. Dále je možnost uzavření s nutností čerpání dešťové vody z kanalizace do koryta řeky. Průzkum pokračoval přejezdem na Příluku k další komoře s obdobným režimem provozu. Kde bylo zjištěno poškození zabezpečení komory, i proto je nutná pravidelná kontrola. Poslední kontrola proběhla v úseku Dřevnice mezi Lůžkovicemi a Přílukem. Zde jsme také vyzkoušeli sestavení sacího vedení spojeného s čerpadlem a dopravním vedením. Pokračovali jsme zavodněním čerpadla a čerpáním vody na vzdálenost cca 20 metrů. Po ukončení čerpání a naložení vybavení zpět do vozidla jsme se vrátili na zbrojnici.

Cvičení bylo užitečné k zjištění aktuálního stavu jednotlivých komor, přístupu k nim a ujasnění si postupů při jejich obsluze v různých režimech provozu.

Cvičení se zúčastnili: Petr Čech, Michal Hlavička, David Matějčný, Michal Matějčný a Lukáš Veselý.

Zapsal: M. Matějčný