4-13.4.2024_sdh-jar._jarni-clenska-schuze
17 fotek

Ve večerních hodinách v sobotu 13.4.2024, po náročném sběru, proběhla poslední akce toho dne, jarní schůze našeho sboru, které se zúčastnilo celkem 30 členů.

Starostka přednesla zprávu o činnosti sboru za část r. 2024. Hlavním bodem bylo tentokrát přijetí nového člena SDH Lukáše Nedbala, který se už nemůže dočkat prvních soutěží.

V diskusi bylo zdůrazněno, že pokud si někdo při sběru vybere nějaký materiál, je třeba si ho ihned odnést, jinak bude odklizen. Žádný takto vybraný materiál nebude u zbrojnice uskladňován.

Mimo jiné byl také představen program oslav 90. výročí založení sboru, které proběhnou 7.9.2024.

Po schůzi proběhla volná zábava, která i přes náročný průběh dne, si zachovala velmi veselý ráz a protáhla se do pozdních nočních hodin.

Zapsala: M. Čechová