V sobotu 28. dubna 2018 se 25. hasičské pouťi na Sv. Hostýně zúčastnilo tisíce hasičů a dalších poutníků. Byli zde hasiči z celé ČR, Slovenska, Polska a Chorvatska. Průvod, se 118 historickými prapory ze 121 registrovaných sborů, pozdravil starosta SH ČMS ing. K. Richter a také hejtman ZK a senátor Jiří Čunek.

Mši svatou celebroval arcibiskup mons. Jan Graubner. V závěru mše byly žehnány nové hasičské prapory včetně praporce X. propagační jízdy SH ČMS. Propagační jízda se konala ve dnech 27. – 28.4.2018 a vedla z Velehradu až na Sv.Hostýn. Tuto jízdu tvořilo pět historických hasičských vozů a doprovodná vozidla.

Více na stránkách OSH Zlín

Zapsala: V. Ordeltová