V neděli 6.5.2018 se konala 24. hasičská pouť na Provodově. Tradičního průvodu z parkoviště pod Malenisky ke kostelu se zúčastnilo 120 uniformovaných členů SDH z okresu Zlín a také z Náchoda. Včele průvodu bylo neseno 11 historických praporů. Před kostelem přivítal účastníky pouti P.Martinek, který pak u venkovního oltáře celebroval mši svatou. Po ukončení mše posvětll nový prapor SDH Pradliska. Účastníky poutě pozdravil senátor Jiří Čunek.

Velká účast hasičů a ostatních návštěvníků zajistila důstojnou oslavu svátku patrona hasičů Svatého Floriána.

Zapsala: V. Ordeltová