1-12.11.2022_sdh-jar._vyrocni_valna_hromada_2022
38 fotek

V sobotu 11.12.2022 od 18 hod. proběhla v prostorách hasičské zbrojnice výroční valná hromada našeho sboru. Schůzi zahájil a vedl Jan Kedroň. Přítomno bylo celkem 32 členů a 8 hostů.

Dlouhou zprávu o činnosti a o hospodaření sboru v roce 2022 přednesla starostka Kateřina Ordeltová. Kratší zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl velitel Petr Čech. A rekordmanem v délce projevu byl br. Jakuba.

Další diskuze se tradičně zúčastnili zástupci jednotlivých SDH. Po schválení plánu práce na rok 2023 a ukončení oficiální části následovala volná zábava, vylepšená řízkem s bramborovým salátem, která končila v pozdních nočních hodinách.

Zapsala: M. Čechová