2022.04.09_sdh-jar._vyrocni_valna_hromada_za_rok_2021-_14
30 fotek

V sobotu 9.4.2022 od 18 hod. proběhla v prostorách hasičské zbrojnice výroční valná hromada našeho sboru. Schůzi zahájil a vedl Jan Kedroň. Přítomno bylo celkem 26 členů a 7 hostů. Zprávu o činnosti a o hospodaření sboru v roce 2021 a za první měsíce roku 2022 přednesla starostka Kateřina Ordeltová. Zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl velitel Petr Čech. Dále byl schválen plán práce na rok 2022 a bylo schváleno přijetí nového člena Lukáše Kolského.

Diskuse se tradičně zúčastnili zástupci jednotlivých SDH okrsku, br. Jakuba a také bývalý starosta našeho sboru Jiří Požár.

Po ukončení oficiální části následovala volná zábava, vylepšená řízkem s bramborovým salátem, která končila v pozdních nočních hodinách.

Zapsala: M. Čechová