2018-01-12-sdh-jar-vyrocni-valna-hromadan-8-okrsku-12
12 fotek

Dne 12.1.2018 se v Želechovické hospodě u Březíků konala výroční valná hromada 8. okrsku. Jednání se zúčastnili zástupci všech SDH a také zástupci nejstarší generace, zasloužilí hasiči sestra Ordeltová a bratr Polášek. Schůzi zahájil a vedl Luděk Cholasta.

Přítomní minutou ticha uctili památku zemřelých členů. Starosta okrsku, bratr Zicha, přednesl Zprávu o činnosti jednotlivých SDH okrsku v roce 2017, poté následovala zpráva o hospodaření okrsku, zhodnocení plnění plánu práce za minulý rok a schválení plánu práce na rok následující.

Po hlučné diskusi, které se postupně zúčastnili všichni zástupci jednotlivých SDH, následovalo chutné "vepřo-knedlo-zelo" a poté jsme se rozešli ke svým rodinám.

Zapsala: M. Čechová