2019-11-16-sdh-jar-vyrocni-valna-hromada-sdh-jaroslavice-2019-10
40 fotek

V sobotu 16.11.2019 od 18 hod. proběhla v prostorách hasičské zbrojnice výroční valná hromada našeho sboru. Schůzi zahájil a vedl Zdeněk Kedroň. Přítomno bylo celkem 32 členů a 9 hostů. Zprávu o činnosti a o hospodaření sboru v roce 2019 přednesl starosta Jiří Dlabač. Dále byla přednesena zpráva kontrolní a revizní rady, byl schválen plán práce na rok 2020.

Nové vedení našeho sboru

Hlavním bodem programu byla tentokrát volba nového vedení sboru. Jednohlasně byla jako nová starostka zvolena Katka Ordeltová, jejím zástupcem byl zvolen Jan Kedroň.

Diskuse se tradičně zúčastnili všichni zástupci jednotlivých SDH okrsku, kteří popřáli zdraví a úspěchy do nového roku, dále br. Jakuba poděkoval za činnost jménem Magistrátu města Zlína a připomněl úspěch v soutěži O pohár primátora města Zlína. Speciální poděkování tentokrát patřilo odstupujícímu starostovi Jirkovi Dlabačovi, jeho zástupci Zdeňku Kedroňovi a odstupujícímu veliteli Laďovi Ordeltovi za dlouholetou činnost v jejich funkcích.

Po ukončení oficiální části následovala volná zábava, vylepšená řízkem s bramborovým salátem, která končila v pozdních nočních hodinách.

Zapsala: M. Čechová