2018-11-17-sdh-jar-vyrocni-valna-hromada-sdh-jaroslavice-010
45 fotek

V pátek 17.11.2018 od 18 hod., proběhla v prostorách hasičské zbrojnice, výroční valná hromada našeho sboru. Schůzi zahájil a vedl Zdeněk Kedroň. Přítomno bylo celkem 37 členů a 11 hostů.

Zprávu o činnosti a o hospodaření sboru v roce 2018 přednesl starosta Jiří Dlabač. Dále byla přednesena zpráva kontrolní a revizní rady, byl schválen plán práce na rok 2019. Diskuse se tradičně zúčastnili všichni zástupci jednotlivých SDH okrsku, kteří popřáli zdraví a úspěchy do nového roku, dále br. Jakuba poděkoval za činnost jménem Magistrátu města Zlína a OSH a připomněl úspěch v soutěži O pohár primátora města Zlína.

Dva noví členové

Dále byli přijati dva noví členové, a to Barbora a Radek Zuzaníkovi. Přejeme jim, aby se jim mezi námi líbilo, a těšíme se na spolupráci při hasičských akcích v příštím roce.

Po ukončení oficiální části následovala volná zábava, vylepšená řízkem s bramborovým salátem, která končila v pozdních nočních hodinách.

Zapsala: M. Čechová