2020-02-07-sdh-jar-vyrocni-valna-hromada-viii-okrsku-za-rok-2020-05
9 fotek

Letošní valná hromada 8. okrsku proběhla 7.2.2020 v Lípě, v hospodě U Kubínů. Účast zástupců všech sborů okrsku byla téměř 100% a tak plánovaná volba výboru okrsku mohla bezproblémově proběhnout.

Výroční valnou hromadu zahájil br. Zicha, který přednesl zprávu o činnosti jednotlivých sborů okrsku. Ve zprávě bylo kladně hodnoceno pořádání kulturních a společenských akcí, práce zásahových jednotek a uspořádání první Hasičské poutě v Želechovicích. Dále bylo poděkováno za celoroční práci, za účast v soutěžích GP 8. okrsku a účast na okrskové soutěži. Jedinou výtkou byla neúčast v okresní soutěži.

Letošní rok rokem volebním

Na období 2020–2024 byli zvoleni zástupci výboru okrsku:

  • Starosta okrsku: L. Zicha
  • Velitel okrsku: L. Cholasta
  • Jednatelka: M. Čechová
  • Revizor účtů: D. Pištěk
  • Hospodář okrsku: R. Chmela
  • Referent prevence: K. Paták
  • Vedoucí mládeže: I. Karkošková
  • Strojník: M. Rafaja

Minutou ticha byla uctěna památka zemřelých členů SDH v rámci okrsku. Po diskusi byl odhlasován plán práce na rok 2020 a usnesení z výroční valné hromady. Na závěr proběhla společná večeře, po níž byla valná hromada ukončena.

Zapsala: M. Čechová