2019-01-18-sdh-jar-vyrocni-valna-hromada-viii-okrsku-za-rok-2018-07
10 fotek

V pátek, 18.1.2019 se v Želechovicích v hospodě U Březíků konala VVH 8.okrsku. Na jednání byli přítomni zástupci ze všech 6 sborů okrsku – Želechovice, Žel. Paseky, Lípa, Klečůvka, Lůžkovice a Jaroslavice.

Na VVH přivítal přítomné br. Cholasta a seznámil je s programem. Poté byla minutou ticha uctěna památka zemřelých členů.

Starosta okrsku br. Zicha přednesl zprávu o činnosti jednotlivých SDH okrsku. Při poslechu zprávy se ukázalo, kolik úsilí a hodin dobrovolné práce je zapotřebí při údržbě požární techniky, zajišťování požárních soutěží, věnování se činnosti mladých hasičů a také pořádání kulturních a společenských akcí. Proto také zamrzelo, že letos se VVH nezúčastnil nikdo ze zástupců OSH Zlín ani ze samosprávy města a obcí.

Jednání VVH pokračovalo podle programu Zprávou o hospodaření okrsku, bylo zhodnoceno plnění plánu a Usnesení VVH za r.2018 a přednesen návrh Plánu práce na r.2019. Následovala diskuze, po ní bylo přečteno Usnesení VVH na r.2019. Po schválení těchto dokumentů následovala společná večeře zástupců všech sborů a výboru 8.okrsku. Na závěr jsme si všichni popřáli hodně úspěchů v novém roce a rozjeli se domů.

Zapsal: L. Ordelt