14.10.2020-vyjezd-technicka-pomoc-jaroslavice-paseky.-04
5 fotek

Po několikadenním dešti a postupném vystoupání povodňové aktivity na řece Dřevnici na druhý stupeň, jsme začínali bystřit a čekali, kdy bude naše jednotka povolána k povodňovým stavům.

Telefony se rozezněly 14.10.2020 před druhou hodinou odpolední. Jako vždy rychlý přesun na zbrojnici, domluva se členy kdo může vyrazit a jako třešnička, naložení veškerého pracovního materiálu o kterém jsme předpokládali, že by u zásahu byl potřebný.

Po chvíli bloudění po Jaroslavických pasekách, hledání řešení při nečekaných překážkách v podobě spadlého stromu se povedlo kritické místo naleznout. Konečně jsme mohli operačnímu středisku nahlásit příjezd a podat hlášení o stavu na místě zásahu. Jednalo se o dva propustky pod lesní cestou, před kterými bylo nahromaděné listí a větve, které bránily průtoku vody. Po vyčištění místa a okolních keřů, jejichž větve bránily volnému průtoku, začala voda odtékat, kam měla a přestala dělat problémy.

Na tomto místě jsme nebyli poprvé a myslím, že ani naposledy. Kapacita propustků není dimenzována na větší příval vody a blízké lesy jsou prvotřídní zásobárnou materiálu k ucpání, které brání volnému průtoku dešťové vody.

Výjezdu se zúčastnili: Čech Petr, Hlavička Michal, Veselý Josef.

Zapsal: P. Čech