14.8.2020_vyjezd_-_cerpani_vody_batuv_institut_14-15_bud._03
9 fotek

V pátek 14.8.2020 prověřilo počasí připravenost naši zásahové jednotky. V podvečerních hodinách se obloha rychle zatáhla a začalo intenzivně pršet. Déšť byl tak hustý, že vznikla i tzv. bílá tma, při které spadlo během chvíle obrovské množství vody.

Samozřejmě, jak se dalo předpokládat, operační středisko hasičů Zlín, zvedlo všechny dobrovolné jednotky k odčerpávání vody. Byli jsme vyslání do Baťova Institutu budovy č. 14/15, kde se voda dostala do podzemních garáží. Vody zde bylo sotva po kotníky, ale vzhledem k tomu, že na celé garážové ploše není ani jeden odtokový kanál, bylo nutno všechnu vodu vyčerpat.

Všemi možnými dostupnými prostředky jsme museli dostat vodu do čistících šachet, odkud byla odčerpávána do venkovní kanalizace. Také bylo nutno vyčerpat i záchytnou bezpečnostní jímku, která byla zaplněná až po okraj.

Po konzultaci s operačním střediskem, jsme odjeli na naši základnu, kde jsme po úklidu techniky a doplnění pohonných hmot do čerpadel ve 21 hod. ukončili zásah.

Zásahu se zúčastnili: Ladislav Ordelt, Miroslav Kolář, Jan Kedroň a Lukáš Veselý.

Zapsal: L. Ordelt