29.4-1.5.2022_sdh-jar._vikendove_soustredeni_souteznich_druzstev_na_brezuvkach_2022-_1
67 fotek

Po dvouleté odmlce způsobené covidovým opatřením, se v termínu od 29.4. do 1.5.2022 opět uskutečnila víkendová příprava na soutěžní sezónu. Zúčastnilo se jí deset členů družstva mužů a sedm mladých hasičů v čele se svým vedoucím Romanem.

Našim mladým nadějím patřilo k nácviku sobotní dopoledne, které využili na 100% a odnesli si z něj velmi cenné zkušenosti.

Po obědě je vystřídalo mužstvo mužů, doplněné strojnicí Eliškou, která zvládla cvičit i dopoledne s dětmi, za což si zaslouží obrovskou pochvalu. Pánové ještě pokračovali s nácvikem v neděli dopoledne. Po obědě se už jen balilo, uklízelo a po příjezdu na zbrojnici se veškerý materiál ukládal na svá místa.

Jelikož letos s námi nebyl nikdo, kdo by nám zajišťoval zázemí v podobě přípravy jídla a občerstvení, ujali se této důležité činnosti manželé Hájkovi, majitelé areálu. Díky jim bylo velmi dobře postaráno o žaludky našich sportovců, kteří poté mohli podávat kvalitní výkony na cvičišti.

Sobotní večer jsme strávili příjemným posezením u táboráku s opékáním špekáčků, na které se všichni vždy těší.

Chtěl bych pozvat všechny naše příznivce a fanoušky, aby nás i mladé hasiče přišli podpořit na okrskovou soutěž 8. okrsku, která se uskuteční 14.5.2022 od 13.00 hod. na Želechovických Pasekách.

Zapsal: M. Hlavička