9-12.11.2022_sdh-jar._soutez_mladych_hasicu_8._okrsku_ve_vazani_uzlu_-_2023
9 fotek

V sobotu 25.2.2023 jsme se v 9 hod. ráno sešli na naší hasičské zbrojnici, kde probíhala soutěž mladých hasičů 8. okrsku ve vázání uzlů. Sešlo se 5 družstev z téměř všech sborů 8. okrsku. V kategorii mladších žáků se sešlo pouze 5 dětí, za to v kategorii starších žáků byla konkurence velká, soutěžilo mezi sebou 17 dětí. Někteří si přijeli soutěžní atmosféru vyzkoušet poprvé, ale většina dětí byly již ostřílení mazáci, kteří přijeli s cílem odvézt si jednu ze slíbených medailí. Samozřejmě všechny děti dostali za účast sladkou odměnu.

Naši soutěžáci se pod vedením Romana Pastorčáka umístily v kategorii starších na 1., 2., 6. a 8. místě a v kategorii mladších na 1. místě. Zejména výkon Karolíny Suré, která se v kategorii starších umístila na 1. místě, byl všemi přijat s velkým obdivem, jelikož všech 5 uzlů zvládla uvázat za neuvěřitelných 12,50 s. I výkony ostatních dětí našeho sboru byly na velmi vysoké úrovni, což svědčí o kvalitní přípravě v rámci jejich pravidelných schůzek.

O občerstvení soutěžících se postarala Maruška Kedroňová, které patří velké díky za nasycení soutěžením vyhladovělých dětí. Vyzkoušeli jsme nový přístroj na výrobu párků v rohlíku, což bylo dětmi přivítáno s nadšením. Vše proběhlo organizačně na jedničku, a proto jsme se již ve 12 hod. mohli odebrat zpět do svých domovů. Děkuji všem, kdo pomohli připravit pro děti pěkné dopoledne na soutěži a Marušce Sedlářové za zástup nemocné Katky Ordeltové.

Zapsala: I. Karkošková