dsc00289
20 fotek

Ve středu 21. 7. 2021 provedli členové soutěžního družstva a zásahové jednotky ukázku činnosti hasičů a jejich vybavení včetně nového vozidla. Akce trvala asi dvě hodiny. O tom, že se akce líbila svědčí hodnocení, které nám napsaly přímo děti z tábora:

„Ve středu 21. 7. k nám na tábor přijeli dobrovolní hasiči z Jaroslavic. Jako první nás seznámili s výstrojí hasiče a vysvětlili, k čemu je určena, viděli jsme klasickou zásahovou uniformu i lehčí pracovní stejnokroj. Dále nás seznámili s činností dobrovolných hasičů. Kluci nejen pomáhají při zásahu profesionálů, ale účastní se nejrůznějších soutěží, které slouží jako simulace reálné akce. Potom přišla na řadu část praktické ukázky, na niž jsme se všichni těšili asi nejvíce. Dostali jsme možnost zkusit si pracovat s hadicí, oheň nám sice rozdělat nemohli, ale pyramida z konzerv byla skvělá náhrada. Všichni, jak malí, tak velcí, jsme se nadšeně předháněli, kdo je shodí nejrychleji. Potom se konala i profesionální ukázka jedné z disciplín ,,požární útok" a to vše uzavřela prohlídka hasičského auta. Všichni jsme si to moc užili a našim dobrovolným hasičům děkujeme za skvělý program.“

Musím jen dodat, že náš program doplnily ještě dvě účastnice tábora, které studují policejní a vojenskou školu. Ty ve svých uniformách zase popsaly činnost těchto složek a režim na jejich školách.
Myslím, že celá akce byla velice zdařilá a táborníkům se její program líbil.

Akce se zúčastnili: Lukáš Veselý, Michal Matějičný, Michal Hlavička, Radek Hlavička

Zapsal: M. Hlavička