27.6.2021_takticke_cviceni_jsdh_v_zelechovicich_nad_drevnici_2021._01
15 fotek

V neděli 27. června proběhlo taktické cvičení se zaměřením na dálkovou dopravu vody. Cvičení probíhají opakovaně již řadu let, ale stále jsou přínosné zejména ve zdokonalování radiové komunikace mezi jednotlivými jednotkami i s velitelem zásahu, a také ve zlepšení obsluhy vybavení a v koordinaci členů jednotek.

Dálková doprava vody probíhala na vzdálenost cca 800 metrů až k simulovanému požáru v místní části zvané Střelnice. První jednotka přenosným čerpadlem vodu z vodního zdroje – v tomto případě z potoka. Další jednotky ve směru útoku za pomocí čerpadel nebo cisternových automobilů dopravovaly vodu hadicovým vedením cca 100 metrů ve svém úseku. Naskytla se i vypjatější situace, v podobě prasklé hadice, což bylo oznámeno radiostanicí a tím se mohl snížit průtok vody ve vedení pro bezpečné nahrazení hadice a pokračování v čerpání. Na konci dopravního vedení byly rozvinuty dva útočné proudy a požár zlikvidován. Celkový čas zásahu od vyhlášení poplachu po uhašení požáru nepřesáhl 20 minut. V závěru byl učiněn nástup jednotek a vyhodnocen průběh cvičení.

Pro naši jednotku bylo, ale letošní cvičení jiné. Od předchozích se lišilo v použití nového zásahového automobilu, který se liší rozměry a také disponuje novějším výstražným zařízením. Pro členy jednotky, ale změna automobilu nečinila problémy, díky dobrému zaškolení.

Zúčastněné jednotky SDH obcí:
• Želechovice nad Dřevnicí
• Želechovice nad Dřevnicí – Paseky
• Klečůvka
• Lípa
• Lůžkovice
• Ostrata
• Provodov

Cvičení se zúčastnili: Petr Čech, Michal Hlavička, David Matějčný, Michal Matějčný.

Zapsal: M. Matějčný