dscn6723
6 fotek

V neděli 28. června proběhlo v odpoledních hodinách taktické cvičení zásahových jednotek sborů osmého okrsku. Tématem jako již každoročně, byla dálková doprava vody k místu simulovaného požáru v části obce Želechovice.

Cvičení mělo za účel prověřit akceschopnost, koordinaci mezi jednotkami a velením zásahu. Komunikace probíhala prostřednictvím ručních radiostanic, jelikož trasa dopravního vedení byla dlouhá přes 800 metrů.

Naše jednotka se účastnila v počtu šesti členů. Po vyhlášení poplachu jsme se rozjeli za použití výstražných zařízení k místu určení. Na místě jsme rozvinuli svou část hadicového vedení, informovali velitele zásahu a zahájili přečerpávání vody. Samotný zásah trval kolem 30 minut a byl zakončen závěrečným nástupem jednotek a vyhodnocen starostou okrsku.

Cvičení se zúčastnili: M. Hlavička, D. Holík, J. Melichárek, M. Matějčný, D. Matějčný, J. Veselý

Zapsal: M. Matějčný