23-1.10.2022_sdh-jar._takticke_cviceni_jednotek_sdh_zlin_ve_stipe
23 fotek

V sobotu 1.10.2022 po 14. hodině se členům zásahové jednotky rozezněly mobilní telefony a byli povoláni k zásahu. Nahlášen byl požár travního porostu ve Štípě. Tentokrát se naštěstí jednalo jen o cvičný zásah, a to o nácvik dálkové dopravy vody.

Celou akci sledoval ostřížím zrakem technik PO města Zlín p. Josef Jakuba, který po ukončení celou akci zhodnotil. Řešila se doba příjezdů, komunikace radiostanicemi, výstroj, technický stav materiálu, atd.

Náš sbor byl na proudu, což znamenalo na rozdíl od ostatních jednotek nejen natáhnout dopravní vedení hadicemi B, ale i připojit rozdělovač a utvořit útočné vedení 2x2C.

Závěrem lze říct, že cvičení splnilo účel a pro příště budeme vědět, jakých chyb se vyvarovat a co zlepšit. Je určitě lepší se těchto cvičení zúčastnit a vše si v terénu osahat než sedět na školení a řešit obdobné situace pouze teoreticky.

Taktického cvičení se zúčastnili: Petr Čech, Mirek Kolář, Michal Hlavička a Lukáš Veselý.

Zapsal: P. Čech