2020-02-16-sdh-jar-soutez-mladych-hasicu-8-okrsku-ve-vazani-uzlu-2020-14
20 fotek

V neděli 16. 2. 2020 od 9. hod. jsme se sešli na naší hasičské zbrojnici, abychom zde uspořádali pro mladé hasiče soutěž ve vázání uzlů. Sešli se zde mladí hasiči téměř ze všech sborů 8. okrsku. Soutěžily mezi sebou děti z celkem 5 družstev, v kategorii starších žáků 12 dětí a v kategorii mladších žáků taktéž 12. Někteří měli svou soutěžní premiéru, ale našlo se i hodně soutěžních „mazáků“, kteří přijeli s jasným cílem: „Vyhrát!“. Ne všem se všechny 4 pokusy povedly dle jejich očekávání, ale zápal a snaha byly vidět na každém soutěžícím.

Úspěch dětí z našeho Jaroslavického sboru

Naše děti se pod vedením Romana Pastorčáka umístily v kategorii starších na 1., 3. a 4. místě a v kategorii mladších na 1. místě. Zejména výkon Elišky Zábojníkové, která se v kategorii starších umístila na 1. místě, byl všemi přijat s velkým obdivem, jelikož všech 5 uzlů zvládla uvázat za neuvěřitelných 15,09 s. I výkony ostatních dětí našeho sboru byly na velmi vysoké úrovni, což svědčí o kvalitní přípravě v rámci jejich pravidelných schůzek.

Nejlepší čas - mladší žáci

Nejlepší čas - starší žáci

O občerstvení soutěžících se postaral Laďa Ordelt, kterému patří velké díky za nasycení soutěžením vyhladovělých dětí. Vše proběhlo organizačně na jedničku, a proto jsme se již krátce po 12 hod. mohli odebrat zpět do svých domovů a užít si ještě zbytek slunečné neděle.

Děkujeme všem, kdo nám pomohli připravit pro děti pěkné soutěžní dopoledne.

Zapsala: I. Karkošková