2019-06-29-sdh-jar-souteze-2019-gp-luzkovice-21
30 fotek

V sobotu 29.6.2019 proběhlo opět v netradičním čase od 10 hod. na fotbalovém hřišti v Lužkovicích, za doprovodu krásného letního počasí, další kolo GP 8. okrsku. Při úvodním nástupu, kromě seznámení s propozicemi soutěže, proběhlo sladění vysílaček z důvodu nedělního taktickému cvičení JSDH v Želechovicích.

Bohužel před soutěží neproběhl žádný nácvik a tak, vše nutné a potřebné se probralo těsně před samotným kláním.

Trať útoku byla stejná jako v loňském roce. Bezprostředně po startu se probíhalo slalomem, do kterého bylo třeba vběhnout pod páskou a stejným způsobem z něj i vyběhnout. Poté následovalo oběhnutí kužele k pomocné základně a po oběhnutí dalšího kužele následoval již normální požární útok vpřed na terče. Samozřejmě nemohla chybět před rozdělovačem velká traktorová pneumatika, kterou museli všichni, kteří pokračovali k terčům proběhnout. Proudaři museli ještě před zahájením srážení terčů proskákat čtyřmi položenými pneumatikami.

Po losování pořadí našemu družstvu připadlo až poslední startovací místo. To se ukázalo být výhodné, neboť družstva běžící před námi se dopustili několika chyb, kterých jsme se při našem pokusu vyvarovali. Nikde nevznikly žádné větší potíže, ale i tak, náš výsledný čas na první příčku nestačil a zůstali jsme na druhém místě. Toho si i tak velmi ceníme, neboť momentálně nás letošní výsledky staví na celkové 2. místo.

Na závěr předvedlo svoji šikovnost i družstvo dětí z domácího sboru, což byla příjemná tečka za touto soutěží.

Po úklidu veškerého vybavení jsme si pochutnali na dobrých klobásách a pak již následoval jen závěrečný nástup a odjezd domů.

Příští soutěž se uskuteční v sobotu 20.7.2019 v Žel. Pasekách. My rozhodně chceme dále bojovat o medailové pozice a udržet si tak celkové hodnocení v první trojce. Proto se nebojte a přijďte nás povzbudit na další soutěže.

Výsledková listina – Muži/Ženy

# Muži/ Čas PÚ Body GP Pořadí GP
1. SDH Želechovice n. D. 41,42 s 1+1+1 = 3 b 1.
2. SDH Jaroslavice 42,73 s 3+2+2 = 7 b 2.
3. SDH Lužkovice 51,71 s 7+7+3 = 17 b 6.
4. SDH Žel. Paseky 55,19 s 5+4+4 = 13 b 4.
5. SDH Klečůvka 58,95 s 6+7+5 = 18 b 7.
6. SDH Lípa 61,61 s 2+5+6 = 13 b 3.
7. SDH Ostrata 64,37 s 4+3+7 = 14 b 5.
# Ženy Čas PÚ Body GP Pořadí GP
1. SDH Lípa 64,13 s 1+1+1 = 3 b 1.
2. SDH Jasenná N 2+2+2 = 6 b 2.

Zapsal: D. Holík