13-13.8.2022_sdh-jar._soutez-gp_zelechovice_nad_drevnici
27 fotek

Další letošní soutěž GP 8. okrsku se konala 13. srpna v Želechovicích nad Dřevnicí na „střelnici“. V posledních letech se našemu družstvu na této trati moc nedařilo a proto jsme chtěli toto prokletí v letošním roce prolomit.

Průběh závodu se od loňského roku lišil pouze v drobnostech. Na začátku trati závodníci museli proběhnout tzv. „cik cakem“. Za touto překážkou se nacházela pomocná základna, na které se nacházelo veškeré vybavení kromě stroje a ventilového lanka. Dále následovala překážka, kterou museli všichni členové běžící k terčům podlézt i s materiálem. Následně už zbývalo proudařům vyběhnout prudké stoupaní až do vymezeného prostoru, odkud bylo možno sestříknout terče.

Při losování pořadí na nás padla druhá startovací pozice, což znamenalo, že jsme běželi hned po domácím družstvu. Na zdejší trati je toto nízké startovací číslo menší výhodou, neboť terén není ještě rozbahněný a je menší pravděpodomnost uklouznutí.

Když si náš tým připravoval základnu, každý člen věděl co má dělat a jaký je jeho úkol, přesto panovala mezi všemi trochu nervozita. Po odstartování probíhalo vše přesně tak jak mělo a žádná větší chyba nenastala. U levého proudu došlo k menšímu spoždění a to i díky prudkému stoupání, ale na rozdělovači se vše pohlídalo, vedení se nezavodnilo a proudař stačil doběhnout do prostoru odkud v pohodě mohl sestříknout terč. Nakonec náš výsledný čas stačil na celkové druhé místo, čímž jsme prolomili sérii neúspěchů na této trati.

Děkujeme všem fanouškům, kteří přišli povzbudit naše soutěžáky. Také bychom Vás rádi pozvali na soutěž TFA, která se bude konat V Želechovicích nad Dřevnicí na „střelnici“ v sobotu 10.9.2022 v 16 hod.

Další pozvánka směřuje na poslední letošní soutěž GP, která se uskuteční u nováčka soutěže v Polichnu a to v sobotu 24.9.2022, od 15 hod.

Výsledková listina

Umístění SDH Čas PÚ Body GP Pořadí GP
1. Želechovice nad. Dř. 45,28 s 1+3+3+2+1=10 b 1.
2. Jaroslavice 57,42 s 3+2+2+5+2=14 b 3.
3. Lípa - muži 57,64 s 8+8+4+8+3=31 b 6.
4. Klečůvka 89,30 s 4+4+5+3+4=20 b 4.
5. Polichno 95,84 s 7+5+8+8+5=33 b 7.
6.-7. Želechovice Paseky N 2+1+1+1+7=12 b 2.
6.-7. Lužkovice N 5+8+6+4+7=30 b 5.
8. Lípa - ženy N 6+6+8+6+8=34 b 8.

Zapsal: D. Matějčný