4-16.7.2022_sdh-jar._soutez-gp_lipa
11 fotek

Naše soutěžní družstvo se v sobotu 16. července zúčastnilo soutěže GP v Lípě. Připravená trať se skládala z náběhu po štěrkové cestě k pomocné základně s materiálem. Ve směru běhu byla umístěna nádrž s vodou a v její blízkosti motorové čerpadlo. Od čerpadla bylo vedeno útočné vedení směrem do kopce a dále na hřiště. Na rozhraní stoupání a plochy hřiště, tvořila branka překážku ve formě zúžení, kde byla nutnost probíhat jednotlivě za sebou. Na ploše hřiště pokračovalo hadicové vedení k rozdělovači a od něho dva útočné proudy k terčům.

Mezi družstvy panovala mírná nervozita, jelikož se téměř měsíc neuskutečnila soutěž a bodové rozestupy na medailových příčkách byly minimální. Tato situace se týkala i nás. Po uskutečnění dvou soutěží GP jsme byli průběžně na třetím místě. V očekávaní dobrého výsledku, který by nás posunul v žebříčku výše jsme nastoupili na start. Po výstřelu jsme vyběhli k nachystanému materiálu. Celý pokus se odehrával ve velice rychlém sledu. Díky bezchybným předávkám, rychlému zapojení vedení a včasné signalizaci gesty se nám podařilo zaběhnout výborný čas. Po dokončení pokusu jsme pozorovali, jak se povedou pokusy ostatních družstev a očekávali jejich výsledné časy.

S výsledným časem jsme se umístili na stříbrné příčce, o pouhou jednu vteřinu za družstvem z Pasek a zároveň jsme byli o jednu vteřinu rychlejší než družstvo Želechovic. Což značí dobrou sehranost a připravenost našeho družstva pro další sérii soutěží v rámci Grand Prix.

Sestava soutěžního družstva: Petr Čech, Miroslav Kolář, Michal Matějčný, Ladislav Holík, Richard Potoček, Adam Kubát, Lukáš Veselý, Jakub Melichárek, David Matějčný.

Výsledková listina

Umístění SDH Čas PÚ Body GP Pořadí GP
1. Žel. Paseky 34,63 s 2+1+1=4 b 1.
2. Jaroslavice 35,64 s 3+2+2=7 b 2.-3.
3. Želechovice nad. Dř. 36,44 s 1+3+3=7 b 2.-3.
4. Lípa - muži 44,74 s 8+8+4=20 b 6.-8.
5. Klečůvka 58,07 s 4+4+5=13 b 4.
6 Lužkovice 66,46 s 5+8+6=19 b 5.
7.-8. Lípa - ženy N 6+6+8=20 b 6.-8.
7.-8. Polichno N 7+5+8=20 b 6.-8.

Zapsal: M. Matějčný