2017-lukov-dscn6253

Každoroční shromáždění představitelů sborů se konalo dne 11.11.2017 . Místem konání se tentokrát stala obec Lukov nedaleko Zlína. Kulturní dům v tomto místě poskytl zasedací místnost pro bezmála 300 účastníků tohoto slavnostního shromáždění a to starostů, jejich zástupců či pověřených členů jednotlivých sborů.

Schůzi zahájil v 9.hodin místostarosta OSH, jenž byl pověřen řízením schůze. Jako první vystoupil se zdravicí starosta obce Lukov. Poté vystoupili jednotliví řečníci se zprávami o činnosti OSH, revizní zprávou, zprávou o činnosti zasloužilých členů. Hlavní slovo měl starosta OSH ing. Bernatík. Další komentář přednesl místostarosta OSH Vlastimil Nevařil na téma výměny členských průkazů.

Celá schůze se nesla v přátelském duchu. Na konci jednání se odsouhlasil plán práce, poté bylo jednání ukončeno a po chutném obědě se všichni rozešli domů.

Fotografie ze schůze jsou k dispozici na rajče.net

Zapsal: J. Dlabač