2018-03-24-sdh-jar-sber-zelezneho-srotu-dd-zlin-lazy-02
7 fotek

Dětský Domov Zlín – Lazy, tak jako náš sbor, provádí každoroční jarní sběr železného šrotu. Je již tradicí, že se této akce zúčastňují i naši členové sboru, aby dětem při práci vypomohli.

Sběr se uskutečnil v sobotu 24.3.2018 od 8.00 hod. Po příjezdu do DD jsme se posilnili kafíčkem a buchtou domácí výroby. Utvořili jsme několik skupinek a v doprovodu dětí se vydali do ulic. Důkladným prošmejděním a vysbíráním každého koutu Lazů a taky části Lesní Čtvrti, se nám podařilo nashromáždit asi půl kontejneru kovového odpadu. Tak jako v případě našich sborových sběrů, tak i v tomto případě se ukazuje, že kovového odpadu je rok od roku méně.

Zhruba kolem desáté hodiny bylo hotovo. Po odvedené práci nás čekala chutná odměna, taška plná různých dobrot a také oběd v podobě skvělého guláše.

Peníze za nasbírané železo nezůstávají v domově, jak by si mnozí mysleli. Děti s jejich tetami je každoročně věnují na nějakou dobročinnost. Letošní vydělaný obnos poputuje do Domova Důchodců na Burešově.

Jsme rádi, že jsme mohli svou pomocí přispět na tak záslužnou věc.

Za náš sbor se zúčastnili: Michal Hlavička, Michal Matějičný, Lukáš Pecina, Lukáš Veselý, Jakub Melichárek

Zapsal: M. Hlavička