4.9.2021_sber_2021-01
5 fotek

V sobotu 4. září proběhl za doprovodu krásného letního počasí, sběr železného šrotu.

Vzhledem k tomu, že díky covidovým opatřením neproběhl jarní sběr, dalo se předpokládat, že při podzimním sběru bude mnohem více šrotu než obvykle. Tento předpoklad se vyplnil a musíme konstatovat, že akce byla po fyzické i časové stránce velmi náročná. Bohužel brigádníků z řad členů se sešlo méně jako obvykle a proto se nám celá akce protáhla až do pozdějších odpoledních hodin.

Výsledný efekt celého sběru je velmi uspokojivý. Bylo sebráno 9 700 kg šrotu a to ještě část šrotu i s barevnými kovy, nám leží za zbrojnicí a bude teprve v nejbližších dnech odvezen do výkupu.

Současně se sběrem provedly naše ženy generální úklid budovy has. zbrojnice a až do konce brigády se staraly o přípravu občerstvení.

Jako vždy patří poděkování firmě Kaskon, která dodala kontejnery a zapůjčila auto ke svozu šrotu.

Zapsal: L. Ordelt