sber-9_2020-4
18 fotek

V sobotu 5.9.2020 jsme konečně mohli uskutečnit sběr železného šrotu, který nám v jarním období překazilo vyhlášení nouzového stavu z důvodu výskytu pandemie covid-19.

Starého železa ve všech místech, které pravidelně vždy projíždíme, bylo připraveno jedním slovem ,,HODNĚ“. S touto situací se dalo celkem předem počítat, ale i přes to byla účast členů na sběru slabá a tak se muselo sbírat až do pozdních odpoledních hodin. Samozřejmě došlo i na třídění barevných kovů, kterých byla taky slušná hromada.

Díky pěknému počasí a dobrému zázemí o které se nám celou brigádu starala Maruška Čechová, se vše zvládlo bez větších problémů. Poděkování patří i některým naším členům, kteří neváhali a použili své soukromé auta ke svozu šrotu.

Brigády se zúčastnilo 18 členů a bylo nasbíráno celkem 9.780 kg. železného šrotu. Smůla jen že právě v tomto období je nízká výkupní cena železného šrotu a výsledný finanční efekt nebyl moc výrazný.

Zapsal: L. Ordelt