2020-01-24-sdh-jar-prvni-jednani-vyboru-sdh-v-roce-2020-07
10 fotek

První schůze výboru SDH Jaroslavice proběhla v pátek 24.1.2020, již tradičně v prostorách naší hasičské zbrojnice. Celé jednání probíhalo pod taktovkou nového vedení sboru, které jsme si zvolili při výroční valné hromadě. Schůzi řídil náměstek starostky bratr Jan Kedroň.

V první řadě jsme doplnili a upřesnili všechny ostatní funkce výboru, což nebyl žádný problém, neboť členů s chutí pracovat ve výboru je nyní celkem dostatek. V další části jednání byly prodiskutovány vzniklé problémy při konaných akcích v loňském roce a příprava pro akce v roce letošním.

Dále se mluvilo o veškerých problémech týkajících se chodu sboru a provozu has. zbrojnice. Jednání se postupně změnilo ve volnou diskuzi, která byla velmi plodná a časově se značně protáhla, což při připraveném občerstvení nikomu vůbec nevadilo.

Práce a akcí je pro letošní rok naplánováno hodně a tak doufejme, že s pomocí všech členů sboru se celý plán zdárně podaří.

Zapsal: L. Ordelt