2019-01-11-sdh-jar-prvni-jednani-vyboru-v-roce-2019-01

První jednání výboru v roce 2019, proběhlo v pátek 11. ledna na naší hasičské zbrojnici. Proběhlo celkové zhodnocení všech akcí uskutečněných v roce 2018 včetně výročních valných hromad ostatních sborů okrsku, na kterých jsme byli hosty.

Dalším hlavním bodem jednání byl plán práce na letošní rok a upřesnění termínů většiny naplánovaných důležitých akcí. Tyto termíny najdete na sborových webových stránkách v sekci ,,kalendář sboru“.

Na závěr proběhlo malé občerstvení, které připravily naše členky výboru, při kterém se dále hojně diskutovalo o práci ve sboru.

Zapsal: L. Ordelt