2018-01-12-sdh-jar-prvni-jednani-vyboru-v-roce-2018-02
9 fotek

V pátek 19.1.2018 proběhlo na naší zbrojnici první jednání výboru v tomto roce. Zhodnotili jsme činnost v roce uplynulém a naplánovali akce na rok 2018.

Základní výčet akcí na rok 2018

  • 17.3.2018 – jarní členská schůze SDH Jaroslavice
  • 14.4.2018 – jarní sběr železného šrotu
  • 4.-6.5.2018 – nácvik Březůvky
  • 8.9.2018 – dětský den
  • 28.-30.9.2018 – víkendovka Trnava
  • 13.10.2018 – podzimní sběr železného šrotu
  • 17.11.2018 – Výroční valná hromada SDH Jaroslavice

Když k tomu připočítáte brigádu na Březůvkách v průběhu června a sobotní soutěže v rámci GP, máme opět plné kalendáře. Akcí je mnoho, proto bude zapotřebí pomoc s organizací od všech členů sboru.

Zapsala: M. Čechová