Tradiční podzimní sběr železného šrotu proběhl v sobotu 12. října od 9 hod. Počasí přálo, brigádníků se sešlo poměrně hodně, ale bohužel sbírané suroviny bylo tentokrát velmi málo. Přesto, že jsme opět sbírali v Jaroslavicích i na Kudlově a Pinduli, celkové množství sebraného sběru bylo pouze 3,84 t.

Náš sběr byl doprovázen akcí technických služeb, při které probíhal svoz velkoobjemového odpadu, ve kterém samozřejmě skončilo i staré železo, které občané vychystali pro náš sběr. Bohužel se nedá nic dělat a musíme se smířit s tím, že této pro nás drahocenné suroviny je čím dál méně a mají na ni zálusk i jiní.

I tak je nutno poděkovat všem zúčastněným členům i členkám za odvedenou práci a samozřejmě firmě KASKON, která dodala kontejnery a zapůjčila auto ke svozu železa

Zapsal: L. Ordelt