2018-04-07-sdh-jar-nacvik-pripravenosti-obci-na-reseni-mimoradnych-udalosti-05
27 fotek

V sobotu 7. 4. 2018 od 9 hod., proběhl praktický nácvik, který byl určený pro jednotky SDH místních částí statutárního města Zlína. Místem konání se stalo inovační a školící centrum firmy EGO Zlín ve Štípě. Cílem tohoto nácviku bylo věnovat pozornost aktuálním tématům krizové připravenosti u jednotek SDH ve Zlínském kraji a jejich stavu akceschopnosti při mimořádné události.

Po přivítání účastníků a prezentaci firmy i jejích výrobků, jsme měli malou pauzu s občerstvením. Poté se všichni odebrali do přilehlých hal, kde probíhaly názorné ukázky činností, jako jsou metody oblékání a svlékání ochranných oděvů, postupy dekontaminace a také izolace s následnou přepravou pacienta s virovou nakažlivou nemocí. Závěrem proběhla diskuze a hodnocení akce.

Cvičení bylo velmi zajímavé a poučné.

Nácviku se zúčastnili: Michal Hlavička, Radek Hlavička, Petr Čech, Lukáš Veselý

Zapsal: M. Hlavička