2019-12-07-sdh-jar-mikulasske-setkani-37
18 fotek

V sobotu 7. 12. 2019 jsme uspořádali staronovou tradici pro mladé hasiče a děti členů sboru s názvem Mikulášské setkání.

Kolem třetí hodiny se vraceli na hasičárnu mladí hasiči s vedoucím Romanem Pastorčákem z již tradiční vánoční vycházky a taky přicházeli ti nejmenší členové sboru, aby přivítali Mikuláše s čertem a andělem. Nervozita dětí by se dala krájet, když do místnosti přiběhl čert a rachotil svým řetězem. Poté vstoupil Mikuláš s andělem a pro klidnější atmosféru si se všemi zazpívali první vánoční koledu.

Následovalo nejvíce očekávané rozdávání balíčků. Samozřejmě si děti musely balíčky zasloužit. Mikuláš a jeho družina slyšeli vánoční písničky a básničky od těch nejmenších, ale mladí hasiči byli prozkoušeni ještě z rozhazování, smotávání a spojování hadic, přiřazení správných hasičských prostředků, znalosti uzlů a topografických značek. Všichni to zvládli na výbornou a nikoho si čert neodnesl.

Zazpívali jsme si koledy a pak už začala pravá mikulášská diskotéka, hraní her a zábavný večer pro děti i dospělé. Mikulášské setkání se velmi vydařilo a doufáme, že se tato již zmíněná staronová akce stane opět naší tradicí.

Zapsal: Z. Kolská