2018-04-14-sdh-jar-jarni-sber-zelezneho-srotu-2018-06
15 fotek

Jarní sběr železného šrotu proběhl v sobotu 14.4.2018. Sešli jsme se v 9 hod. na obvyklých místech a rozdělili se do skupin. Díky velké účasti členů sboru a taky našich příznivců vše proběhlo velmi rychle. Krásné jarní počasí nám dopřávalo plnými doušky a tak jsme se mohli pustit do práce.

Projeli jsme kromě Jaroslavic opět i Kudlov a Pindulu, kde už byly nachystané hromádky ba někde i pěkné hromady. Hlavně musíme poděkovat našemu členovi Karlu Vajíkovi, který nám celkem slušně naplnil kontejner a jako bonus přidal i malé občerstvení.

Jeden celý kontejner se nám podařilo naplnit i ve Zlíně na Podhoří u rodinného domu našeho příznivce Lukáše K., který nám přispěl starým železem již při podzimním sběru.

Na závěr proběhla rozborka a třídění barevných kovů, za což byl taky velmi příjemný příspěvek do pokladny.

Bohužel se tentokrát sešly na brigádě jen dvě ženy, které se nám při sběru staraly o přípravu svačiny a přitom prováděly úklid budovy has. zbrojnice. Byly ale velmi šikovné a vše dokonale zvládly, za což jim moc děkujeme.

  • Celkem zúčastněno: 24 mužů a 2 ženy
  • Celkem odpracováno: 196 brig. hod.
  • Celkem sebráno: 11 300 kg. šrotu

Poděkování patří samozřejmě firmě Kaskon, která nám dodala kontejnery a zapůjčila auta. Dále děkujeme některým naším členům, kteří pro sběr použili své auta a přívěsné vozíky.

Celá brigáda byla sice dlouhá, ale za to velmi úspěšná. Všem zúčastněným patří poděkování.

Zapsal: L. Ordelt