2019-03-09-sdh-jar-jarni-clenska-schuze-10
17 fotek

V sobotu 9.3.2019 od 18 hod. proběhla v prostorách hasičské zbrojnice jarní členská schůze našeho sboru. Přítomno bylo 27 členů. Schůzi zahájil a vedl Zdeněk Kedroň, který přednesl zprávu o činnosti sboru od výroční valné hromady do dnešního dne.

V diskusi byly připomenuty termíny akcí v roce 2019, byla zdůrazněna obměna členů výboru a vedení sboru, velká část diskuse byla věnována letošní víkendovce.

Po ukončení oficiální části následovala volná zábava, která končila v pozdních nočních hodinách.

Zapsala: M. Čechová