2018-03-17-sdh-jar-jarni-clenska-schuze-02
10 fotek

V sobotu 17.3.2018 od 18 hod., proběhla na naší has. zbrojnici tradiční jarní členská schůze. Schůzi zahájil a vedl starosta sboru br. Jiří Dlabač, přítomno bylo celkem 31 členů.

Po krátkém shrnutí činnosti sboru od podzimní výroční valné hromady byla zahájena bohatá diskuze, ve které např. byly připomenuty všechny akce, které nás čekají v průběhu roku 2018, nutnost omlazení výjezdové jednotky a výboru. Starosta dále poděkoval členům, kteří provedli opravy na zbrojnici a starají se o autotechniku.

Dále byla předána kytice a finanční dar paní Pastorčákové k jejímu životnímu jubileu a jako poděkování za činnost ve sboru. Posléze se roztočilo pivo, uvařily se klobásky a zábava skončila v pozdních nočních hodinách.

Zapsala: M. Čechová