2017-3-11-sdh-jar-jarni-clenska-schuze-2017-16
22 fotek

V sobotu 11.3.2017 od 18 hod., proběhla na naší has. zbrojnici tradiční jarní členská schůze. Schůzi zahájil a vedl Zdeněk Kedroň, přítomno bylo celkem 29 členů.

Po krátkém shrnutí činnosti sboru od podzimní výroční valné hromady byla zahájena bohatá diskuze, ve které např. byla připomenuta výměna členských průkazů, nutnost omlazení výjezdové jednotky a výboru, přítomní byli vyzváni k možnosti proškolení do funkce rozhodčích, apod.

Mimořádnou akcí bylo tentokrát focení na nové členské průkazy, které Radek Hlavička úspěšně zvládl. Posléze se roztočilo pivo, uvařily se klobásky a zábava skončila v pozdních nočních hodinách.

Zapsala: M. Čechová