2018-07-21-sdh-jar-souteze-2018-gplipa-05
36 fotek

V sobotu 21.7.2018 proběhlo od 15:00 již čtvrté kolo GP a to v Lípě nad Dřevnicí. Toto sportovní odpoledne, ještě více naplnilo hezké slunečné a hlavně bezvětrné počasí. Na tuto soutěž se dostavilo 7 družstev mužů a 3 družstva žen. Útoky probíhaly jako každý rok na fotbalovém hřišti s menšími úpravami, ale v podobném duchu.

Samotný útok začínal náběhem na pomocnou základnu a to proběhnutím úzkým slalomem. Po odebrání materiálu ze základny se pokračovalo okolo stroje přes rovný úsek k oknu, kterým každý kdo pokračoval na rozdělovači a proudech musel prolézt a to i s materiálem. Jeden člen musel zůstat před oknem, aby mohl dávat signály ke stroji. Od rozdělovače pak vedly klasicky dva proudy, kterými se srážely terče.

Bohužel náš útok nešel přímo podle našich představ. V úzkém prostoru při překonání okna jsme se hodně zpomalili a zdržení proběhlo i na rozdělovači při připojování levého proudu. Díky těmto problémům náš čas byl dosti špatný a stačil pouze na 4. místo.

Ještě před vyhlášením výsledků, jsme zasedli k malé svačince (klobása, chléb a kofola) a po vyhlášení výsledků jsme zamířili zpět ke svým domovům.

Následující soutěž GP 8. okrsku proběhne v sobotu 4.8.2018 v Želechovických Pasekách a to od 15 hodin. Rádi bychom zde přivítali i naše ostatní členy sboru, kteří by nás při soutěžním klání podpořili.

# Družstvo muži Čas PÚ Body GP Pořadí GP
1. SDH Lípa n. Dřev. 38,47 s 3+3+7+1=14 3.
2. SDH Želechovice 39,74 s 4+2+4+2=12 2.
3. SDH Žel. Paseky 41,29 s 2+1+1+3=7 1.
4. SDH Jaroslavice 43,03 s 5+5+3+4=17 5.
5. SDH Ostrata 43,25 s 1+6+2+5=14 4.
6. SDH Klečůvka 62,86 s 7+4+5+6=22 6.
7. SDH Lužkovice N 6+7+7+7=27 7.
# Družstvo ženy Čas PÚ Body GP Pořadí GP
1. SDH Lípa 63,09 s 2+1+2+1=6 1.
2. SDH Želechovice 67,83 s 3+3+1+2=9 2.-3.
3. SDH Jasenná 73,77 s 1+2+3+3=9 2.-3.

Zapsal: M. Slováček