2020-04-07-sdh-jar-rozvoz-ochrannych-prostredku-technicka-pomoc-sars-cov-2-01
2 fotky

Zatímco činnost našeho sboru, díky vládnímu nařízení a vyhlášení nouzového stavu je skoro nulová, členové naší zásahové jednotky jsou v neustálé pohotovosti. V úterý 7.4.2020 byli členové jednotky našeho sboru pověření krizovým řízením města Zlína, doručením ochranných roušek a informačních letáků seniorům nad 70 let v místní části Zlín – Jaroslavice.

Celkem bylo dodáno asi 100 ks ochranných prostředků pro jednu z nejohroženějších skupin našich spoluobčanů. Ty, které jsme zastihli osobně doma, byli potěšeni a rádi, že se na ně myslí.

Největší komplikací při této činnosti byly chybějící nebo špatně umístěná čísla popisné na některých domech. To nám poměrně hodně komplikovalo práci a nezbývalo než si online na internetu dohledávat adresy. Vše se ale zvládlo, akce byla zdárně ukončena a doufali jsme, že pro daný den máme splněno. Opak byl pravdou.

Další pomoc v jednom dni

Ve večerních hodinách se členům jednotky znovu rozezněly telefony a na pokyn operačního střediska HZS Zlín, jednotka vyjížděla opět ke krajskému úřadu ve Zlíně k vyložení auta s ochrannými prostředky. Členové naší zásahové jednotky s podobnými a tak častými zásahy v této mimořádné době počítají a samozřejmě jsou připraveni na zavolání okamžitě vyjíždět.

Zapsal: P. Čech