6.11.2021-uklid-garaze-kontrola-techniky-02
9 fotek

Srdcem každé hasičské zbrojnice je její garáž. Aby tento nezbytný a klíčový „orgán“, bez něhož by se sbor smrskl na pouhý samoúčelný a neužitečný spolek, vždy bezvadně fungoval a obstál tak v náročných podmínkách zásahů při mimořádných událostech i při soutěžním klání, musí se udržovat v dobrém stavu a kondici.

Zub času nešetří ani vybavení dobrovolných hasičů. Je tedy nezbytné v pravidelných intervalech kontrolovat funkčnost a stav veškeré techniky. Proto byla na první listopadovou sobotu roku 2021 svolána brigáda za účelem úklidu hasičské garáže, údržbě techniky a přípravě na inventury veškerého vybavení. Reálný stav vybavení souhlasil s tím inventárním na seznamu a funkčnost vybavení byla také v pořádku. Stačilo tedy vše urovnat na svá místa, vysát podlahu a vymést pavučiny ze všech koutů garáže. Náležitou péči dostalo i zásahové vozidlo Ford Transit s přívěsem.

Brigádu jsme ukončili malým posezením s občerstvením. Všem zúčastněným a organizátorům velké díky za jejich práci.

Na výroční valné hromadě SDH Jaroslavice dne 20.11. 2021 v 18h naviděnou.

Zapsal: A. Kubát