2008-11-08-vyrocni-schuze-037
40 fotek

Téměř za 100% účasti jsme se sešli opět na závěr roku v prostorách restaurace BŮ-BŮ klubu, abychom zhodnotili celý uplynulý rok 2008. V průběhu roku se udělalo hodně práce, zúčastnili jsme se několika soutěží, jejichž výsledky dobře reprezentovaly náš sbor a za tuto práci byli někteří naši členové odměněni čestným uznáním a nebo nějakou tou medailí. Našeho jednání se zúčastnili také hosté a to zástupci bratrských sborů okrsku ze Želechovic, Želechovických Pasek, Klečůvky a velitel okrsku bratr Žitný.

Dále byl přítomen zástupce magistrátu města Zlína p. Jakuba a za sporovní klub Jaroslavice p. Kašpárek. Po odsouhlasení plánu práce na další rok a diskuzních příspěvcích byla schůze ukončena. Na řadu přišla večeře a volná zábava za doprovodu hudebního dua Vašek a Tonda. V době tanečních přestávek byly projektorem prezentovány fotky, které zachycovaly naši činnost jak při soutěžích a kulturních akcích, tak i naše pracovní nasazení při brigádách.

Všichni jsme se dobře bavili, ale i tak se objevily negativní body tohoto večera a to, že velká část členů naši společnost brzy opustila, obsluze která se měla o nás starat se moc nedařilo a i přístup majitele restaurace nebyl pro tuto akci dostatečně vstřícný. Z tohoto důvodu výbor zvažuje možnost, pokud se nenajdou do příští výroční valné hromady jiné vhodnější prostory pro její uspořádání, uskutečnit tuto akci v naší hasičské zbrojnici i za cenu využití menších prostor, které nám tato budova nabízí a nutnosti se při tomto jednání trochu více uskromnit.

Doufáme, že i přes tento problém se zase všichni rádi sejdeme na další výroční valné hromadě, a i bez doprovodu nějakého hudebního tělesa se dokážeme pobavit a zavzpomínat na uplynulou sezónu.

Zapsal: L. Ordelt